دانلود فایل*مبانی نظری و پیشینه مزیت نسبی و آمایش سرزمین*

مبانی نظری و پیشینه مزیت نسبی و آمایش سرزمین|bwy40205043
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مبانی نظری و پیشینه مزیت نسبی و آمایش سرزمین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه‌. 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش.... 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو. 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون. 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی.. 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی.. 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر. 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17

۲-۳ برنامه ­ریزی منطقه ­ای و آمایش سرزمین.. 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه ­ریزی در ایران. 20

2-۳-۲ ساختار برنامه ­ریزی منطقه­ ای در ایران. 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه ­ریزی کشور. 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران. 24

2-۳-۴-1 مطالعه­ های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350. 24

2-۳-۴-2 مطالعه­ های ستیران.. 25

2-۳-۴-3 مطالعه­ های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران.. 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش.... 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه ­های آمایش.... 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه ­ای.. 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه­ ها 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه ­ریزی آمایش سرزمین.. 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی.. 36

2-۵ مروری بر مطالعه­ های تجربی.. 37

2-۵-1 مطالعه ­های انجام شده در سایر کشورها 37

2-۵-2. مطالعه­ های انجام شده در ایران. 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان.. 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی.. 41

2-6-2 جمعیت... 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی.. 42

2-6-3-1 کشاورزی.. 42

۲-6-3-2 صنعت... 44

2-6-3-3 معدن.. 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی.. 47

2-6-3-5 گردشگری.. 48

2-7 جمع‌بندی ...50


مطالب دیگر:
📎كتاب داستان : جنايت در مجتمع مسكوني - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎دانلود کتاب صوتی منم تیمور جهان گشا📎جنايتهاي خيابان هيكتوري📎كتاب داستان : چشم بندي - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : چهار قدرت بزرگ - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : در هتل برترام - نوشته آگاتا كريستي📎كتاب داستان : دست پنهان - نوشته آگاتا كريستي📎كتاب : دوازده خان هركول - نوشته آگاتا كريستي📎كتاب داستان : ده بچه زنگي - نوشته آگاتا كريستي📎كتاب داستان : راز پرونده مختومه - نوشته آگاتا كريستي📎كتاب داستان : راز حبابها - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : راز خانم مارپل - نوشته: آگاتا كريستي📎كتاب داستان : ساعت ها - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : سايبان مرد قاتل - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎دانلود کتاب صوتی نی نوای الهی (فلوت خدا)📎كتاب داستان : سيزده نفر سر ميز شام - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎کتاب صوتی قانون جذب ثروت اثر استر هیکس📎دانلود کتاب صوتی محدودیت صفر📎كتاب داستان : شيطان زير آفتاب - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎دانلود کتاب صوتی هایدی به زبان اصلی📎دانلود کتاب یادداشت های پنج ساله📎كتاب داستان : عدالت آسمان - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : قتل خانم مك گينتي - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : قتل در بالماسكه - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF📎كتاب داستان : قتل در عمارت استايلز - نوشته آگاتا كريستي در قالب PDF